PROGRAMUNK - SportManó

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:


SportManó program

A SportManó az óvodás korosztály részére kidolgozott, az életkori sajátosságoknak megfelelő komplex mozgásfejlesztő sportprogram, melynek célja a testmozgás megszerettetése, az önbizalom erősítése és a mozgáshoz kapcsolódó alapvető képességek (egyensúlyozó, motoros tanulási, mozgáskoordinációs, audiovizuális, térbeli tájékozódási, ritmusérzék és motiválhatóság) fejlesztése. A külföldi minta alapján elkészített tananyag öt népszerű sportág ( floorball, kosárlabda, kézilabda, tenisz, labdarúgás ) játékos gyakorlataiból épül fel, melyek kézzel és lábbal végrehajtható játékokból, vidám feladatokból és versenyekből állnak. A SportManó programhoz csatlakozó intézmények részére egy kb. 200.000.-Ft értékű sportszercsomagot biztosítunk (lásd Csatlakozás menü) az edzések színvonalas megtartásához. 

 
 
 
 


Az 1994-ben alapított sportegyesületünk számtalan oktatási intézményben biztosít színvonalas sportolási lehetőséget a gyermekek részére. A SportManó programot 2011-ben indítottuk el az óvodák tornatermeiben délutáni fizetős különóraként. Az edzések heti két (néhol csak egy) alkalommal zajlanak, de adott esetben beépíthetők az intézmények nevelési programjába is. Más sportfoglalkozásokkal szemben a SportManó legnagyobb előnye, hogy a részvétel nemtől független, fiúk és lányok részére egyaránt ajánlott. A SportManó nem versenysport, nincs eredménykényszer, a fő hangsúly a gyermekek folyamatos bátorításán, pozitív ösztönzésén és a sikerélmény biztosításán van! 

A SportManó programja, neve és logója a II. Kerület Utánpótlás FC szellemi tulajdona, melyet a 220526-os lajstromszámú védjegyokirat igazol. 

Az edzésekről

A SportManó edzések olyan foglalkozások, melyek a gyermekek mozgásigényére, játékszeretetére építve sokféle apró sikerélményt nyújtó mozgásos játékot biztosítanak. A gyakorlatokat az adott sportágban dolgozó, utánpótlás-neveléssel foglalkozó hazai és külföldi szakemberek segítségével állítottuk össze. A képzés két korcsoportban zajlik, a tanév során hathetes ciklusokban váltják egymást a sportágak. A változatos és jó hangulatú edzések megtartásához számtalan színes, különböző méretű és fajtájú sporteszközt használunk, melyekkel a gyerekek szívesen dolgoznak. Mivel ebben a korban a gyerekek még csak nagyon rövid ideig képesek koncentrálni, kivéve ha játékról van szó, ezért nem szabunk szigorú kereteket a sportnak, engedjük spontán beépülni a gyerekek napjaiba, hogy az ne váljon el a játéktól. Hagyjuk és segítjük, hogy a gyermekek tapasztalati úton győződjenek meg képességeikről és annak határairól. 

 

Előnyök:

... fiúk és lányok részére egyaránt ajánlott
... kiemelt figyelmet fordít a gyermekek testi és lelki jólétére
... sikerélményt biztosít
... a gyerekek a saját környezetükben sportolhatnak
... segít a gyermekeknek, hogy felfedezzék képességeiket
... megtanítja a gyermekeket, hogy tiszteljék az ellenfelet
... a szülőknek nem kell megoldaniuk a gyermekeik 
    utaztatását
... az Óvodák sporteszköz ellátottsága javul
... egész évben sportolási lehetőséget biztosít


Korcsoportok
A Mini csoportban az edzések még a sportszerek megismeréséről, felfedezéséről szólnak tornagyakorlatok és ügyesség- fejlesztő feladatok segítségével. A Manók már érettek a szabályok megtanulására és alkamazására is, így az egyéni technikai gyakorlatok mellett csoportos és csapatos feladatokat is végrehajtanak. Programunk elsősorban az utóbbi korosztály részére készült.

Edzőink

Edzőink lelkes és elhivatott sportemberek, óvodapedagógusok, akik egységes módszertan alapján végzik munkájukat. Fontos számunkra, hogy ne csak jó szakemberek, hanem jó pedagógusok is legyenek, és tudják, hogyan kell bizalmi légkört kialakítani, barátságosan motiválni, a nehézségeken észrevétlenül átlendíteni a kicsiket.

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz